Loader

QH

QH ile yapılan sözleşme sonucu Potenza markasının ve ilişkili pazarın satılması; Qh'in resmi fason üreticisi olunması