Loader

Ar-Ge ekibimizden Dr. Ertuğrul Kaya ve Dr. Mesut Özdinçer 16. Uluslararası Korozyon Sempozyumu KORSEM'24 katılım gerçekleştirdi.

Ar-Ge ekibimizden Dr. Ertuğrul Kaya ve Dr. Mesut Özdinçer 16. Uluslararası Korozyon Sempozyumu KORSEM'24 katılım gerçekleştirdi.

Ar-Ge ekibimizden Dr. Ertuğrul Kaya ve Dr. Mesut Özdinçer 16. Uluslararası Korozyon Sempozyumu KORSEM'24 katılım gerçekleştirdi.

Ar-Ge Yöneticimiz Dr. Ertuğrul Kaya “Polimerize Risinoleik Asitin Amin Modifikasyonlarının Sentezi Ve Asidik Ve Bazik Ortamda Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanımının Araştırılması” başlıklı bir sözlü bildiri yapmıştır.İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak çalışma yaptığımız “Karboksilik Asit Ve Üre Fonksiyonlu Blok Kopolimerin Sentezi Ve Asidik Ortamda Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanımının Araştırılması” başlıklı poster bildirisi yapılmıştır.