Loader

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili tüm uygulanabilir şartları ve yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Büyüyen organizasyon yapımıza uygun olarak tüm yönetim sistemlerimizin performansını sürekli iyileştirmek,
 • Kurumsal bilginin gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmek,
 • İtibarını, güvenilirliğini, bilgi varlıklarını korumak, temel ve destekleyici iş faaliyetlerini mümkün olan en az kesinti ile devam ettirmek,
 • Teknolojik gelişmeleri sürekli takiple, müşteri odaklı çalışarak, maliyetleri düşürme; ürün kalitesini, çeşidini ve karlılığı artırmak; her alanda yenilik, değişim ve sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Toplam Kalite Felsefesini benimsemek, her konuda kaliteyi ön planda tutmak,
 • En değerli varlıklarımız olan çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak,
 • Teknoloji ve hammadde seçimi dahil her türlü enerji tasarrufuna önem vermek, Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliğini göz önünde bulundurmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkları çevre mevzuatına uygun olarak geri kazanmak veya bertaraf etmek,
 • Çalışanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, coşkulu ve özverili ekip çalışmasını temin etmek,
 • Değerli çalışanlarımızın eğitimini ve sürekli gelişimini sağlamak,
 • Hedeflerimize ulaşabilmek için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliklerini periyodik olarak gözden geçirmek,
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız