Loader

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

3S Mühendislik, çevresel sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında taahhütte bulunur ve bu taahhüdünü aşağıdaki prensiplere dayandırır:

  • Çevre Dostu Ürünler ve Süreçler: 3S Mühendislik, kimyasal ürünlerin tasarımı, üretimi ve dağıtımında çevre dostu malzemeleri ve süreçleri benimser. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, çevresel etkileri en aza indirmek için sürekli olarak iyileştirilir.
  • Sıfır Atık ve Kaynak Verimliliği: Atık yönetimi ve kaynak kullanımında en üst düzeyde verimlilik sağlar ve sıfır atık hedefine ulaşmak için çalışırız. Kaynakları daha verimli kullanmak ve geri dönüşümü teşvik etmek için çabalarımızı artırırız.
  • Enerji ve Su Verimliliği: Üretim tesislerimizde enerji ve su verimliliği sağlamak için sürekli olarak yatırım yapar ve yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleriz. İş süreçlerimizi daha çevre dostu hale getiririz.
  • Çevresel İzleme ve Raporlama: Çevresel performansımızı izler ve düzenli olarak raporlarız. Her düzeyde şeffaf oluruz ve paydaşlarımızla işbirliği yaparak daha iyi bir çevre koruma sağlarız.
  • Çevresel Yasa ve Düzenlemelere Uyum: Tüm ilgili çevresel yasa ve düzenlemelere tam uyum sağlarız. Çevre koruma standartlarına uymak için eğitim ve kaynakları sağlarız.
  • Çalışan Farkındalığı ve Katılımı: Çalışanlarımızı çevre koruma konularında eğitir ve farkındalıklarını artırırız. Kendi fikirlerini ve katkılarını paylaşmalarını teşvik ederiz.
  • Sürdürülebilir İş İlişkileri: Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla çevresel sürdürülebilirlik değerlerini paylaşan iş ilişkileri kurar ve sürdürürüz.
  • Toplum Katkısı: Toplumlarımıza ve çevremize katkı sağlamak için sosyal sorumluluk projelerine yatırım yaparız ve yerel topluluklarımızın ihtiyaçlarına duyarlılık gösteririz.

3S Mühendislik, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında liderlik etmek için kararlıdır. Bu politika, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek, doğal kaynakları korumak ve daha yeşil bir gelecek inşa etmek amacıyla benimsenmiştir.